Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev Hekayələr

Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev Hekayələr

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1870-ci il mayın 17-də Azərbaycanın Şuşa şəhəri yaxınlığında olan Ağbulaq kəndində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini 1880-ci ildə Şuşada Yusif bəyin müvəqqəti yay məktəbində, sonra Şuşa realnı məktəbində almışdır (1881-1890).
Əbdürəhim bəy Haqverdiyev ədəbi fəaliyyətə Şuşa real məktəbində oxudugu zaman başlamış, M.F. Axundzadənin təsiri ilə Hacı Daşdəmir adlı kiçik bir pyes yazmışdı. Peterburqda təhsil alarkən onun bədii yaradıcılığa meyl və həvəsi daha da çoxalır. O, burada olarkən Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini (1892) dramını və Dağılan tifaq (1896) faciəsini yazıb.
1899-cu ildə Azərbaycana qayıdan Haqverdiyev bir müddət Bakıda yaşayıb. O, bir tərəfdən müəllimliklə məşğul olub, digər tərəfdən teatrlarda verilən tamaşalara rejissorluq edib. Eyni zamanda bədii yaradıcılığını da davam etdirib: Bəxtsiz cavan (1900) və Pəri-cadu (1901) faciələrini yazmaqla milli dramaturgiyanı ideya və poetik-sənətkarlıq baxımından daha da zənginləşdirib. 1906-cı ildə Həyat qəzetində hekayələr və Molla Nəsrəddin jurnalında gizli imzalarla felyetonlar, məzhəkələr çap etdirib. Marallarım , Xortdanın cəhənnəm məktubları , Şeyx Şaban , Xəyalət , Ac həriflər və sair əsərlərin müəllifidir.

Müəllif: Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev
Kateqoriya: Klassika, Proza
Nəşriyyat: Altun Kitab
Səhifə: 192
Tərcümə: Təmin edilmə:1-3 İş günü
Stock: 100