Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev – Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.

Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev - Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.

XIX əsrin sonunda Azərbaycan dramaturgiyasında maarifçiliyin növbəti mərhələsini başa çatdıran Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev realist ədəbiyyatımızın inkişafında əhəmiyyətli xidmətlər göstərmişdir.
“Seçilmiş əsərlərP’nin birinci cildinə ədibin dramları daxil edilmişdir. Tariximizin mühüm bir dövrünü əks etdirən bu əsərlər XX yüzilin əvvəli Azərbaycan səhnəsində gedən axtarışları ifadə edən səciyyəvi bədii nümunələrdir.
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
Nəşriyyat: Lider nəşriyyat