ƏDƏB VƏ ƏXLAQ

ƏDƏB VƏ ƏXLAQ

ISBN: 978-9952-439-80-9
Səhifə: 260
Ölçü: 135×210
Ədəb və əxlaqın mənbəyi Qurani-Kərim ayələri və Peyğəmbərimizin
(s.ə.s.) hədisi-şərifləridir. Dindən qaynaqlanmayan, demək
olar, heç bir əxlaqi prinsip və ya qayda yoxdur desək, yanılmarıq. Bu
bəşər fövqü və vəhy mehvərli əxlaqi sistem insan daxil olmaqla yaratdığı
hər şeyi ən yaxşı bilən mərhəmətli Rəbbimizin bizlərə bir
ərməğanıdır. Bu baxımdan kitabda hər bir mövzunu əvvəlcə ayələr,
sonra da hədisi-şəriflərlə əsaslandırmağa çalışmışıq. Həmçinin İslam
böyüklərinin fikirlərinə, dəyərli düşüncələrinə yer vermişik.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.
Dil: Azərbaycanca
Nəşriyyat: Xəzər nəşriyyatı