Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanun

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanun

Azərbaycan Respublikasının 28 oktyabr 1999-cu il tarixli qanunu
Dil: Azərbaycanca
Nəşriyyat: Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı