Əzizə Cəfərzadə – Gülüstandan öncə

Əzizə Cəfərzadə - Gülüstandan öncə

“Gülüstandan öncə” – roman Sisianovun başçılığı ilə rus qoşunlarının Mustafa Xan Şirvaninin üzərinə hücumundan, onun məcburiyyət qarşısında Şirvanı tərk etməsindən, Cavad xanın həlakından bəhs edir. Bütün bu tarixi qırğınlar, əhəmiyyətli hadisələr fonunda yaşanan Teymuraz xanın böyük sevgisi gözəl hislərin şah-rəiyyət tanımadığını bir daha sübut etmiş olacaq.
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: Əzizə Cəfərzadə
Nəşriyyat: XAN nəşriyyatı