100 Sevimli nağıl-22

100 Sevimli nağıl-22

“100 sevimli nağıl” seriyasından olan kitablar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış milli kurrikulumun tələblərinə əsasən tərtib olunmuşdur. Seriyanın məqsədi ibtidai sinif şagirdlərində mütaliə vərdişlərini formalaşdırmaqdır.
Giriş hissədə uşaqlarda oxuyub anlama bacarığının formalaşdırılması, onların fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun kitabların seçilməsi, mütaliənin düzgün istiqamətləndirilməsi ilə bağlı müəllimlərə və valideynlərə tövsiyələr verilir.
Hər bir nağılın sonunda həmin nağılın daha dərindən dərk edilməsi və yadda saxlanması üçün müxtəlif tapşırıqlar təqdim olunur. Bu tapşırıqların yerinə yetirilməsi uşaqların şəxsi yaradıcılıq qabiliyyətinin yaranma və inkişafına təkan verir. Nağılı oxuduqdan sonra uşaqlar buradakı hadisələr və qəhrəmanlarla bağlı testləri yerinə yetirməli, hadisələrin ardıcıllığını düzgün müəyyən etməli, ilk dəfə rastlaşdıqları sözləri qeyd edərək onların mənasını araşdırmalı, hekayə xəritəsi tərtib etməlidirlər.
Dil: Azərbaycanca
Nəşriyyat: Qələm nəşriyyatı