Alınma sözlər lüğəti

Alınma sözlər lüğəti

Lüğətdə sonillərdə ölkəmizin ictimai – siyasi, sosial – iqtisadi və elmi – mədəni həyatında, həmçinin informasiya – kommunikasiya texnologiyaları sahəsində işlənən 1600 – dən çox alınma sözün izahı verilmişdir. Dərsliklərdə, mətbuatda, televiziya və radio verilişlərində, həmçinin yazılı və şifahi nitqdə geniş işlənən bu sözlərin işləkliyi əsas prinsip kimi götürülmüşdür.
Dil: Azərbaycanca
Nəşriyyat: Altun kitab