Aydın Balayev – Məmməd Əmin Rəsulzadə

Aydın Balayev - Məmməd Əmin Rəsulzadə

Kitabda XX əsr Azərbaycan siyasi tarixinin ən parlaq simalarından biri olan M.Ə.Rəsulzadənın həyat və fəaliyyətindən bəhs olunur. Onun banisi olduğu azərbaycançılıq ideologiyası 1918-ci ilin mayında yaradılmış yaradılmış masir Azərbaycan dövlətçiliyinin nəzəri əsasını təşkil edir. Kitab M.Ə.Rəsulzadənin siyasi meydandakı ilk addımlarından tutmuş mühacirət dövrünə kimi Azərbaycan idealı uğrunda apardığı yorulmaz mübarizənin müxtəlif mərhələlərini əhatə edir.
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: Aydın Balayev
Nəşriyyat: Kitab klubu