Azərbaycan dili (6-ci sinif)

Azərbaycan dili (6-ci sinif)

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 23.03.2008-ci il tarixli,357 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir…
Dil: Azərbaycanca
Fənn: Azərbaycan dili
Nəşriyyat: Altun kitab
Sinif: 6