Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti, Dörd cilddə

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti, Dörd cilddə

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.Dörd cildə
Müəlliflər: Əliheydər Orucov, Bəhruz Abdullayev, Nərgiz Rəhimzadə
Redaktorlar: Əliheydər Orucov,Ağamusa Axundov
Nəşriyyat: Bakı, “Şərq-Qərb” nəşriyyatı
ISBN10 9952-34-023-0
İl: 2011
Səhifələrin sayı: 744 + 792 + 672 + 712
Dil: Azərbaycanca
Janr: Lüğət
Lüğət növü:

  • İzahlı
    Nəşriyyat: Şərq-qərb