Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin qısa şərhi

Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin qısa şərhi

Vəsait prokurorluq, məhkəmə-istintaq, təhqiqat orqanlarının əməkdaşları, habelə hüquqşünaslıq istiqamətində təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: Əfəndiyev Eldar
Nəşriyyat: Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı