Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası (testlər)

Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası (testlər)

Vəsaitdən Konstitusiya fənnini tədris edən orta və ali məktəb müəllimləri, şagirdlər və tələbələr, habelə digər maraqlananlar istifadə edə bilərlər.
Dil: Azərbaycanca
Nəşriyyat: Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı