Bab və Babilər / Müridizm və Şamil / Uyğurlar

Bab və Babilər / Müridizm və Şamil / Uyğurlar

Azərbaycan şərqşünası, tarixçisi, filoloqu, Rusiya Elmlər Akademiyasının
ilk azərbaycanlı üzvü Mirzə Kazım bəyin əsərləri ilk
dəfədir oxuculara ana dilində təqdim olunur. Kitabda uyğurların
tarixini, bu adın etimologiyasını açan “Uyğurlar”, çox böyük dini
hərəkat olan babiliyin tarixindən və hərəkatın banisi olan Babın
kimliyindən bəhs edən “Bab və babilik”, həmçinin böyük tarixi
şəxsiyyət kimi tanınan Şeyx Şamil haqda əhəmiyyətli faktları
özündə ehtiva edən “Müridizm və Şamil” məqalələri toplanıb.

Müəllif: Mirzə Kazım Bəy
Kateqoriya: Araşdırma, Elmi-Kütləvi, Tarix, Fəlsəfə
Nəşriyyat: Hədəf Nəşrləri
Səhifə: 432
Tərcümə: İsmayıl Umudlu
Təmin edilmə:1-3 İş günü
Stock: 100