Cinayət hüququna dair kazuslar

Cinayət hüququna dair kazuslar

Vəsaitdən prokurorluq, məhkəmə-istintaq orqanlarının əməkdaşları, elmi və təcrübi işçilər, tələbələr və digər maraqlananlar faydalana bilərlər.
Dil: Azərbaycanca
Nəşriyyat: Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı