Dönəlgə

Dönəlgə

Kitabda ədəbiyyatımızın səksəninci illər nəslinə mənsub olan, oxucuların əsasən sanballı romanları ilə tanıdığı Nəriman Əbdülrəhmanlının müxtəlif illərdə qələmə aldı­ğı seçmə hekayələri, “Göy adamı” povesti (yaxud uzun heka­yəsi) və “Dönəlgə” adlı kiçikhəcmli romanı toplanıb.
Bu əsərlər orijinal mövzu seçimi, üslub müxtəlifliyi və dil zənginliyi baxımından diqqəti çəkir.
Əbdülrəhmanlı N. Dönəlgə. Hekayələr, povest və roman.

Müəllif: Nəriman Əbdülrəhmanlı
Kateqoriya: Proza
Nəşriyyat: Qanun
Səhifə: 240
Tərcümə: Təmin edilmə:1-3 İş günü
Stock: 99