Firəngistan Məktubları

Firəngistan Məktubları

Türk dünyasının böyük fikir adamı İsmayıl bəy Qaspralının (1853-1914) trilogiya şəklində qələmə alınan “Firəngistan məktubları” romanı qardaş Krım-tatar ədəbiyyatının klassik nümunələrindən biri sayılır. Əsas hissələri XIX əsrin sonunda qələmə alınan bu əsərdə İslam dünyasının problemləri, tarixi inkişaf yolları diqqət mərkəzinə çəkilir. Ustalıqla qələmə alınmış roman realist, utopik və ictimai-siyasi çalarların zənginliyi ilə seçilir. Kitab ədəbiyyat həvəskarları, geniş oxucu kütlələri üçün nəzərdə tutulub.

Müəllif: İsmayıl Bəy Qaspralı
Kateqoriya: Proza
Nəşriyyat: Qanun
Səhifə: 300
Tərcümə: Vilayət Quliyev
Təmin edilmə:1-3 İş günü
Stock: 100