Həndəsə (8-ci sinif)

Həndəsə (8-ci sinif)

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 30.05.2003-cü il tarixli,504 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir…

Dil: Azərbaycanca
Fənn: Həndəsə
Sinif: 8