Həsrət Həsənov – Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

Həsrət Həsənov - Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

Kitabda antonimlər -mənaca bir-birinə əks olan sözlər toplanmışdır.Onların hamısı bədii əsərlərindən misallarla nümayiş etdirilir.Burada ancaq müxtəlif köklü leksik antonim cütlüklər (ağ-qara, xeyir -şər, girmək-çıxmaq) verilmişdir.
Dilimizin lüğət tərkibinin zənginləşməsində, bədii ifadə vasitəsi kimi fikrin obrazlı, aydın və dəqiq ifadəsində antonimlərin özünəməxsus rolu vardır.
Dil: Azərbaycanca
Janr: Lüğət
Lüğət növü:

  • antonim
    Müəllif: Həsrət Həsənov
    Nəşriyyat: Şərq-qərb