H.Biçer-Stou – Tom dayının daxması

H.Biçer-Stou - Tom dayının daxması

Əsərdə qüdrətli Amerika ölkəsində köləlik sistemi, irqçilik, bunların insanların psixologiyasına, intellektinə vurduğu pozucu təsirlər, zəngin mənəviyyatlı zəncilərin ağlasığmaz məhrumiyyətləri ustalıqla qələmə alınmışdır.
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: H.Biçer-Stou
Nəşriyyat: Hədəf Nəşrləri