İnnovasiya menecmenti

İnnovasiya menecmenti

Kitab bazar münasibətlərində innovasiyanın idarə edilməsinə olan tələblərin nəzərə alınması əsasında müəlliflərin təşəbbüsü ilə hazırlanmışdır…
Dil: Azərbaycanca