İqtisadi nəzəriyyə

İqtisadi nəzəriyyə

Azəbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 22.02.1999 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir…
Dil: Azərbaycanca