Keçən Günlərin Dastanı

Keçən Günlərin Dastanı

Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən 27-ci kitab.
AMEA-nın Müxbir üzvü Nizami Cəfərovun yazdığı “Keçən günlərin tərcümeyi-halı” xatirələr əsərində həm orta məktəbdə, həm də ali məktəbdə dərs aldığı böyük dilçi alimlərdən eşitdikləri və gördükləri hadisələr qələmə alınmışdır. Belə ki, Muxtar Hüseynzadə, Əlövsət Abdullayev, Nəsir Məmmədov, Abdulla Vəliyev, Musa Adilov, Fərhad Zeynalov, Samət Əlizadə, Ağamusa Axundov, Tofiq Hacıyev, Aydın Məmmədov, Kamil Vəliyev, Firidun Cəlilov kimi dəyərli dilçilərimizlə yanaşı Mir Cəlal, İsmayıl, Şıxlı, Yusif Səmədoğlu, Nəriman Həsənzadə kimi yazıçı və şairlərimizin haqqında da olan şirin və baməzə xatirələr mədəniyyətimiz tarixindən çox dəyərli faktlardır

Müəllif: Nizami Cəfərov
Kateqoriya: Proza, Biqorafiya-Memuar, Xatirə Ədəbiyyatı
Nəşriyyat: Xan Nəşriyyatı
Səhifə: 216
Tərcümə: Təmin edilmə:1-3 İş günü
Stock: 100