Kitab DINLE | Cemalnur Sargut

Kitab DINLE | Cemalnur Sargut

Tasavvuf insan?n kendi içine yapt??? yolculuktur.
Tevhid erbab? olanlara bah?edilen tasavvuf ilmine giri? için mükemmel bir el kitab?
Cemalnur Sargut Han?mefendinin radyo konu?malar?ndan derlenen bu kitapta tasavvuf, edep, kaza-kader, tevhid, namaz, hac ve kurban konular? hem zahiri hem de bat?ni yönleriyle aç?klanm??t?r.
?blis neden ?blis olmu?tur?
Miraca yükselme biz insanlar için nas?l olacakt?r?
Hacc?n içindeki kurban kesmenin gerçek manas? nedir?
Nefsin terbiyesinde nas?l bir yol izlenmelidir?
Nefis hilm k?l?c?yla nas?l kesilir?
Cemal ve celalle terbiye nas?l olur?
gibi sorular?n cevaplar?n? da okuyucu bu kitapta bulacakt?r.
D?NLE diye seslenen Mevlanan?n bu kayna?? OKU diye ba?layan Kuran-? Kerimdir.
??te bu okunanlar? Cemalnur Sargutun kendine has uslubundan dinlemek isteyenlere
Cenneti dünyada bulman?n yolu tasavvufi terbiyeden geçer. Gerçek cennet olan huzur ve mutluluk, ayn? terbiyenin sonucu olarak hürriyete kavu?makla neticelenir. Bu bak?? aç?s?ndan tasavvuf, insan?n insanl???n? bulma yoludur vesselam. (s:14)
Məhsulun kodu: 16657
Nəşriyyat: Nefes Yayıncılık
Cild: Yumşaq
Müəllif: Cemalnur Sargut