Kitab Nağı bəy Şeyxzamanlı haqqında xatirələr | Xan nəşriyyatı

Kitab Nağı bəy Şeyxzamanlı haqqında xatirələr | Xan nəşriyyatı

“Bütün müqəddəs ideyalara inandığım kimi buna da əminəm ki, nə rus, nə də başqa bir yad rejim köklü olaraq Azərbaycanda nə dayana biləcək, nə də yaşayacaqdır. İstiqlal fikrini və imanını bütün inanclarımızdan üstün tutan Azər-baycan xalqı yenidən öz istiqlalına qovuşacaqdır. Mənim fani vücudum və həsrət dolu gözlərim o xoşbəxt günləri görməyə bilər. Ancaq buna inanıram ki, keçmişdən daima iftixar payı almış xalqımız bu əsərimi ölkəmdə şəkillərlə bəzəyib, yenidən nəşr etdirəcəkdir. Onlar bu dastan dolu şanlı keçmişi öyrənə-cək və yurdunun istiqlalı uğrunda fədakarcasına çalışmış ata-babalarını ehtiramla yad edəcəklər”. NAĞI BƏY ŞEYXZAMANLI
Məhsulun kodu: 2001086204632
Janr: Memuar
Nəşriyyat: Xan nəşriyyatı
Cild: Yumşaq
Çəki, g: 200,00