Köylülerden Fransızlara

Köylülerden Fransızlara

Eugene Weber in bu ölümsüz eseri, devrim sonrası Fransa sında modern ulus devletin ve Fransız kimliğinin
inşa sürecini bütün detaylarıyla ele alıyor. Köylülerden Fransızlara, büyük ölçüde kırsala hapsolmuş, barbarlar
tarafından meskûn edilmiş ve karmakarışık kültürlerle malûl bir ülkenin 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra
nasıl bir dönüşüm geçirdiğini adeta bir kuyumcu titizliğiyle irdeliyor. Bu sayede bize modern anlamda Fransız
kimliğinin yaygın ve zorunlu eğitimin, mecburi askerlik hizmetinin ve bilhassa da ulaşım hizmetlerinin ve kitle
iletişim araçlarının kırsala girmesiyle birlikte temayüz ettiğini gösteriyor. Bu kitabın bilhassa Avrupa kıtasında
modern ulus devlet inşası süreçlerini anlamamız açısından temel bir referans olduğunu söylemek mümkün.
Kitlelerin gündelik hayatlarından bir hayli etkilenen Weber, o bildik canlı ve nüktedan üslubuyla geçmişi erişilebilir
ve şimdiyle ilişkili kılmayı başarmıştır. Köylülerden Fransızlara bu üslubun bütün özelliklerini taşıyor. 19.
yüzyılın ikinci yarısından sonra Fransız kırsalının adeta canlı bir resmini çizen Weber, bu dünyanın 20. yüzyılın
ilk çeyreğine kadar ulus devletin modern dünyasına nasıl entegre olduğunu renkli bir dille okuyucuya sunuyor.
Hiç şüphe yok ki modern ulus-devlet ve milli kimlik inşası literatürünün en temel ve çarpıcı eserlerinden birini
elinizde tutmaktasınız…

Müəllif: Eugen Weber
Kateqoriya: Tarix, Araşdırma, Elmi-Kütləvi
Nəşriyyat: Heretik Yayıncılık
Səhifə: 776
Tərcümə: Təmin edilmə:7-10 İş günü
Stock: 100