Məhəmməd Əmin Rəsulzadə – Bir Türk Milliyəçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə - Bir Türk Milliyəçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri

Kitab Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalin və stalinizm haqqında 1954-cü ildə Türkiyədə çap etdirdiyi seriya məqalələrdən ibarətdir. Burada böyük vətəndaş XX əsrin əvvəllərində çarizmlə mübarizə gedişində Stalinlə bağlı hadisələri xatırlayır, bilavasitə iştirakçısı olduğu hadisələr fo-nunda Stalinin siyasi portretini yaradır, bu proseslərin xarakterini açır.
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: Məhəmməd Əmin Rəsulzadə