Mənəvi İnqilab

Mənəvi İnqilab

Əslən hindistanlı olsa da, özünü heç zaman heç bir millətə, dinə, ideologiyaya aid etməyən Jiddu Krişnamurtinin bu kitabında əsasən mənəvi məsələlərdən söz açılmışdır. Bu kitab, eləcə də Krişnamurtinin digər kitabları onun dinləyiciləri tərəfindən yığılıb ərsəyə gətirilmişdir. Kitabda insanlar arasındakı qarışıqlığın, ziddiyyətin, millətlərarası düşmənçiliyin səbəbi göstərilmiş və bu problemlərin həl­linin sadəcə və sadəcə insanın mənəvi aləmindəki ziddiy­yətlərdən irəli gəldiyi bildirilmişdir.

Müəllif: Jiddu Krishnamurti
Kateqoriya: Fərdi inkişaf-Motivasiya, Fəlsəfə, Elmi-Kütləvi
Nəşriyyat: Qanun
Səhifə: 256
Tərcümə: Namiq Bağırlı
Təmin edilmə:1-3 İş günü
Stock: 100