Məsnəvi-dən Seçmələr

Məsnəvi-dən Seçmələr

Bu kitabda qələmə alınmış hekayələr şərqin böyük mütəfəkkiri Mövlanə Cəlaləddin Ruminin nəzmlə yazılmış Məsnəvi əsərindən seçilərək sadə üslubda işlənmiş, azyaşlı oxucu dostlarımıza hədiyyə edilmişdir. Hekayələrdə müxtəlif məkanlarda insanların başına gə lən qəribə hadisələr də yer almaqdadır. Ağıllı hərəkət etmək, çə tin vaxtlarda uzaqgörənliklə düşünüb qərar vermək, halal qazanmaq, zəhməti sevmək, müşkül məsələlərdə çıxış yolu tapmaq və bu kimi müsbət xüsusiyyətlər təbliğ olunur. Hiyləgərlik, acgözlük, başqasının haqqını tapdalamaq, yalançılıq, tamahkarlıq isə tənqid olunur.
İnanırıq ki, bu kitab balaca oxucularımızın əziz dostu olacaqdır.
Dil: Azərbaycanca
Nəşriyyat: Xəzər nəşriyyatı