Nəcib Məhfuz – Seçilmiş əsərləri

Nəcib Məhfuz - Seçilmiş əsərləri

XX əsr müasir ərəb ədəbiyyatının ən tanınmış simalarından biri olan Nəcib Məhfuzun “Seçilmiş əsərləri”nə “Məhəlləmizin hekayətləri”, “Fivin mübarizəsi” , “Liderin qətl günü” və “Möhtərəm cənab” romanları daxil edilmişdir.
Məhfuzun dərin depressiyaya uğramış qəhrəmanları həyatın mənasının axtarışlarında ekzistensializm fəlsəfəsinə uyğun olaraq, əvvəlcə öz tənhalıqlarını anlayırlar, sonra isə həqiqəti həyatla ölüm arasındakı keçid anında dərk etməyə başlayırlar.
“Məhəlləmizin hekayətləri” impressionist tərzdə yazılmış bir əsərdir. Əsərin ideyasını qəhrəmanın böyüməsi və dəyişən zəmanəyə münasibəti, bu zəmanədə ənənəvi Qahirə məhəlləsinin uğradığı dəyişikliklər təşkil edir.
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: Nəcib Məhfuz
Nəşriyyat: Kitab klubu