O.Gündüz – Azərbaycan internet resursları

O.Gündüz - Azərbaycan internet resursları

Kitab üç fəsildən ibarətdir. “İnternetə ümumi baxış” adlanan birinci fəsil kompüter haqqında az-çox biliyə malik insanlara İnternetdən istifadə qaydalarını öyrədir. “Azərbaycan İnterneti” adlanan ikinci fəsil İnternetin ölkəmizə gəlişi, formalaşması, inkişafı və cari vəziyyəti haqqındadır. “Azərbaycan internet resursları” fəslində isə azərbaycandilli İnternet resurslarının kataloqundan ibarətdir.
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: O.Gündüz
Nəşriyyat: Kitab klubu