Pəncərələr-2

Pəncərələr-2

Faruq VURAL
Bu gün insanlar əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha çox problemlə
qarşılaşır. Beyinlərə, düşüncələrə şübhə toxumları səpən bir
çox kitablar, dərgilər yayımlanır. Bu şübhələri ən düzgün və qısa
yolla aradan qaldırmaq bir zərurətə çevrilir ki, bu da Quran və
Sünnəyə söykənən dəqiq və doğru cavablarla mümkündür. Məhz
müəllif də bu problemləri nəzərə alaraq, Allahın zatı və vəsfləri,
dində məcburiyyətin olmaması, qeybətdən qorunma yolları, Quranın
“qürbəti, mələklərin mahiyyəti və vəzifələri, məzhəblərin
meydana gəlmə səbəbləri, şəfaət, təvəssül kimi bir çox məsələlərə
Quran və Sünnə işığında aydınlıq gətirmişdir.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur.
Dil: Azərbaycanca
Nəşriyyat: Xəzər nəşriyyatı