Peyğəmbərimiz-2

Peyğəmbərimiz-2

Ey varlıq mülkünə böyük şahsüvar,
Əqlin sultanısan, zəkavətin var.
Sonusan o mürsəl peyğəmbərlərin,
Sonun halvasısan, duzun əvvəlin.
Varlıq baxçasının ilk gülü sənsən,
Zamanın sonuncu sərkədəsisən.
Kifayət mülkünə sənsən hökmdar,
Vilayət hökmüdür verdiyin qərar.
Hər kəs lovğalıqla çıxsa qarşına,
Bir ədəb qılıncı enər başına.
Gözlər işıq alır ayaq tozundan,
Aləm işıqlanır daima ondan.
Səndən işığını almayan bir şam
Sönər öz yeliyə, qaralar müdam.
Ey qəbilələrlə aydın dil tapan,
Vazeh dəlillərlə zərbə vuransan.
Allahın höccəti bütün səndədir,
Səhərin sirri də o sinəndədir.
Ey iki dünyanın saray ağası,
O qabü qövseynin mahir ustası.
Dil: Azərbaycanca
Nəşriyyat: Xəzər nəşriyyatı