Rəşad Nuri Güntəkin – Çalıquşu

Rəşad Nuri Güntəkin - Çalıquşu

«Çalıqusu», «Bir qadın düsməni», «Yasıl gecə», «Acımaq», «Yarpaq tökümü», «Qızılcıq dalları», «Göy üzü», «Əski хəstəlik», «Atəs gecəsi», «Dəyirman», «Miskinlər təkkəsi», «Хarabaların çiçəyi», «Qovaq yelləri» kimi 19 roman və bir çox müxtəlif əsərlərin müəllifi olan, qələmi ilə Türk ədəbiyyatına rəng və ahəngdarlıq gətirən Rəsad Nuri Güntəkin 1889-cu ildə Đstanbul səhərində anadan olub. Əsərləri dünyanın bir çox xalqlarının dillərinə çevrilərək genis oxucu auditoriyası qazanıb. Yazıçının əsərlərinin ssenarisi əsasında çəkilmis filmlər isə həm Türkiyədə, həmçinin göstərildiyi bütün ölkələrdə tamasaçıların rəğbətini qazanıb, ən böyük reytinqli filmlərə çevrilib. İlk dəfə 1922-ci ildə nəsr olunan «Çalıqusu» romanında müəllif əsərin qəhrəmanı Fəridənin – Çalıqusunun simasında çətin və məsəqqətli həyat tərzinə baxmayaraq, öz məhəbbətinə sədaqətini qoruyub saxlayan əsil türk qadınının obrazını ustalıqla qələmə almısdır. Romanda çoxlu tarixi məqamlar da var…
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: Rəşad Nuri Güntəkin
Nəşriyyat: Kitab klubu