Robin Şarma – Sen ölünce kim ağlar?

Robin Şarma - Sen ölünce kim ağlar?

Sizə təqdim edilən bu kitabın dilinə toxunulmayıb, yalnız dilimizdə az-az işlədilən söz və ifadələrin hər səhifənin sonunda tərcüməsi verilib. Kitabın sonunda da bu sözlərin toplandığı lüğət var.
Fikrimizcə belə təqdimat oxucuya həm türkcəni öyrənməyə kömək edər, həm də artıq türkcə oxumağa alışmış oxucuların marağına uyğun olar.
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: Robin Şarma
Nəşriyyat: Kitab klubu