Rotterdamlı Erazmın Zəfər Təntənəsi və Faciəsi

Rotterdamlı Erazmın Zəfər Təntənəsi və Faciəsi

Əsərin baş qəhrəmanı olan Rotterdamlı Erazm özünü dünya vətəndaşı hesab eləyir. Buna görə ona təklif
olunan vəzifələrdən, şan-şöhrətdən imtina edir. O bütün varlığı ilə azadlığa, sərbəstliyə can atır və öz
kitablarında da dövrünün haqsızlıqlarını qamçılayır, insanlar arasına nifaq salanlara, düşmənçilik toxumu
səpənlərə nifrət bəsləyir. Lakin dini fanatizm, sxolastik düşüncə tərzi əvvəlcə Almaniyanı, sonra da bütün
Avropanı qana çalxayır. Yazıçının fikrincə də , məhz Erazmın – Qərbin ilk şüurlu avropalı, ilk mübahisəli
sülhsevər, ilk humanist, dünyəvi və mənəvi idealın ən dilavər ilk vəkili”nin faciəsi də bu qanın, vəhşiliyin
qabağını ala bilməməsindədir.

Müəllif: Stefan Sveyq
Kateqoriya: Proza, Biqorafiya-Memuar, Dramatik
Nəşriyyat: Kritika
Səhifə: 230
Tərcümə: Çərkəz Qurbanlı
Təmin edilmə:1-3 İş günü
Stock: 100