Rüfət Göyüşov – Mülki hüquq xüsusi hissə

Rüfət Göyüşov - Mülki hüquq xüsusi hissə

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Mülki hüququnun “Öhdəlik hüququ” yarımsahəsinin –”Müqavilələrdən əmələgələn öhdəliklər”, Hesablaşma öhdəlikləri”, “Müqavilədən kənar öhdəliklər” institutlarına və “Vərəsəlik hüququ” yarımsahəsinə həsr edilməklə bu sahələrə aid olan mülki hüquq normal arının həm elmi anlayışı, həm də praktiki tətbiq qaydalarına aydınlıq gətirib.
Kitab ali məktəblərin hüquq fakültələrinin müəllimləri, tələbələri, doktorantlar eləcə də hüquq tətbiqi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar, yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində çalışan sahibkarlar və mülki hüquq münasibətlərinin iştirakçıları olan bütün fiziki və hüquqi şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: Rüfət Göyüşov
Nəşriyyat: Qanun Nəşriyyatı