Şeyx Səduq – Əməllərin cəzası

Şeyx Səduq - Əməllərin cəzası

(tərcümə: Müşfiq Mehdibəyli, Mikayıl Əlizadə)
“Əməllərin cəzası” kitabı İslam peyğəmbəri və imamlar tərəfindən nəql olunan hədislərin toplusudur. Kitab iki hissədən ibarətdir: Yaxşı əməllərin əvəzi və pis əməllərin cəzası. Oxuculara “Əməllərin cəzası” adı ilə təqdim olunan bu kitab ikinci hissədə qərar tutan hədislərdən ibarətdir. Kitabda pis əməllərə görə verilən dünya və axırət cəzalarından danışılır.
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: Şeyx Səduq
Nəşriyyat: Qədim Qala