Şeyx Səduq – Xisal

Şeyx Səduq - Xisal

“Xisal” ərəb dilindən tərcümədə xislət, sifət, xüsusiyyət mənalarını verir.Bu kitab hədislərin onlarda qeyd edilən rəqəmlər əsasında sıralanmasına görə toplanmışdır.Kitabda hədislərdə gəlmiş birdən milyona qədər olan müxtəlif xüsusiyyətlər ardıcıllıqla təqdim olunur.
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: Şeyx Səduq
Nəşriyyat: Qədim Qala