Süleyman Rəhimov – Seçilmiş əsərləri,

Süleyman Rəhimov - Seçilmiş əsərləri,

Azərbaycanın xalq yazıçısı Süleyman Rəhimovun “Seçilmiş əsərləri”nin bu cildində oxuculara görkəmli nasirin “Mehman” povesti təqdim olunur. Ədib onu 1944-cü ildə qələmə almışdır. Realist-psixoloji üslubda yazılmış əsərdə bölgə prokurorunun həyat və mübarizəsi təsvir olunur. Qanunun aliliyi uğrunda mübarizə — povestin əsas ideyası kimi müəyyən edilə bilər. Mehman əsərin baş qəhrəmanıdır və ədibin yaratdığı müsbət qəhrəmanlar qalereyasında özünəməxsus, fərdiləşdirilmiş xüsusiyyətlərə malik bir insan portreti kimi xüsusi yer tutur.
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: Süleyman Rəhimov
Nəşriyyat: Şərq-qərb