Xəstəxanada görüş

Xəstəxanada görüş

Müsəlman dünyasında parlaq imza sahibi olan yazıçının sizə təqdim edilən Xəstəxanada görüş povestində o, сəmiyyətin və ümmətin möhtəşəm ilahi konsepsiya vasitəsilə ali insani dəyərlərə yiyələnməsinin necəliyi barədə düşünür və yazır.Povestdə bir çox elmi -fəlsəfi problemlərə anlaşıqlı və səlis üslubda aydınlıq gətirilir ; silsiləvi dialoq şəklində materialist fəlsəfi məktəblərinin irəli sürdüyü prinsiplər müzkirə edilərək bu baxışların yetərsizliyi, insanı ali dəyərlərə çatdırmaq potensialın malik olmadığı süuta yetirilir.Kitab öz orijinallıq, dэrinlik və mənəvi dəyərlərin önə çəkilməsi ilə diqqət çəkir.

Müəllif: Aminə Sədr
Kateqoriya: Proza, Dramatik
Nəşriyyat: Parlaq İmzalar
Səhifə: 128
Tərcümə: Təmin edilmə:1-3 İş günü
Stock: 100