X.Əsədova – "Maral Rəhmanzadə"

X.Əsədova - "Maral Rəhmanzadə"

Sərvət” albomlar silsiləsindən olan bu kitabda qadın rəssamlarımızdan biri olan Maral Rəhmanzadənin həyat və yaradıcılığı əks olunmuşdur.
Qadın mövzusu Maral Rəhmanzadə yaradıcılığının bütün dövrləri üçün aktual olmuşdur. “Cəbhə rəfiqələri”, “Qadın ansamblının çıxışı”, “Haqsızlıq”, “Köləlik simvolu” kimi əsərləri bu qəbildəndir.
“Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr edilən bu kitab sənət adamları, rəssamlar və sənətşünaslar üçün nəzərdə tutulmuşdur.