Xido Van Xeynektn – Riki və dostları

Xido Van Xeynektn - Riki və dostları

Riki hər axşam meşədəki talaya gedirdi. Orada bütün dostları
ilə – ağ, boz, qəhvəyi və qara dovşanlarla oynayırdı. Amma bu
işin qəribə tərəfi o idi ki, meşədəki dovşanlar arasında yalnız
Riki bütün dovşanlarla oynayırdı. Bir gün kənarda oturub yad
bir dovşanın onlara baxdığını görən Riki dərhal bu dovşanı da
birlikdə oynamağa dəvət etdi. Görəsən Riki bütün dovşanları
toplayıb birlikdə oynamağa nail olacaqmı?
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: Xido Van Xeynektn