Yaban Düşünce

Yaban Düşünce

Toplum bilimlerini belki de temelinden sarsan, açtığı yeni ufuklar, getirdiği farklı boyutlarla insan ı bambaşka ve çok daha zengin bir düzlemde ele alan budunbilimin önde gelen isimlerinden Claude Levi-Strauss, Yaban Düşünce ile yalnızca bir/birçok bilimin önünü açmakla kalmamış, aynı zamanda da yapısalcılık yaklaşımının uygulanım alanını genişletmiştir.
Yazarın yöntem sorunlarını ve tarih yaklaşımını sergilerken, zamanda da ilkel olarak adlandırılan toplulukların düşünce sistemlerini de ele alan bu temel yapıt yaban düşünce nin derinlerinde yatan anlamı ortaya çıkarır.
Akılcı , insanmerkezci Batı düşünce sistemi çerçevesinde unutulmaya yüz tutan ve şimdilerde yoğun bir biçimde diriltilmeye çalışılan insan-doğa-kültür ilişkisine yeni bir bakış getiren Yaban Düşünce, toplum bilimleri alanında güncelliğini yitirmeyen bir modern klasik olarak edindiği yeri hep aynı tazelikte korumaktadır.

Müəllif: Claude Levi-Strauss
Kateqoriya: Fəlsəfə, Araşdırma, Elmi-Kütləvi
Nəşriyyat: Yapı Kredi Yayınları
Səhifə: 352
Tərcümə: Tahsin Yücel
Təmin edilmə:7-10 İş günü
Stock: 100