Yaxşılıq Çələngi

Yaxşılıq Çələngi

Asif adlı bir şəhərlinin yay aylarında kənddə
başına gələn bir-birindən maraqlı əhvalatlardan,
bu yeniyetmənin daxili aləmindən bəhs edən
“Yaxşılıq Çələngi” hekayələr toplusu yüksək
ideal və mənanı ehtiva edir.
Dil: Azərbaycanca
Nəşriyyat: Xəzər nəşriyyatı