Yusif Yusifov – Qədim şərq tarixi

Yusif Yusifov - Qədim şərq tarixi

Azərbaycan dilində ilk dəfə nəşr edilən bu dərslikdə qədim Şərq dövlətlərinin (Misir, Şumer, Akkad, Assuriya, Babilistan, Suriya, Finikiya, Fələstin, Haiti, Urartu, Elam, Manna, Midiya, Hindistan, Çin, İran) siyasi, sosial-iqtisadi vəziyyətindən, etnik tarixindən və mədəniyyətindən bəhs olunur. Kitabda “Qədim Azərbaycan” mövzusuna da geniş yer verilmişdir.
Ali məktəblərin tarix fakültələrinin tələbə və müəllimləri üçün nəzərdə tutulmuş bu kitabdan qədim Şərq tarixi ilə maraqlanan oxucular da istifadə edə bilərlər.
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: Yusif Yusifov